PRVI DEEPTECH OTVORENI DAN NAUKE

na Fakultetu inženjerskih nauka

5. april 2024. godine

Registracija za učešće preko forme: https://forms.gle/qWZ7dXBpEzJYT4Fq6

Agenda u pripremi

Organizacioni odbor

Prof. dr Fatima Zivic, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Nenad Grujović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Boban Stojanović, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu

Sekretar skupa

Strahinja Milenkovic, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Članovi

Nikola Kotorčević, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Živana Jovanović Pešić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Dragutin Ostojić, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu

Andreja Živić, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu

Lazar Krstić, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu

 

Sponzor skupa DEEPTECH-2M projekat

Author

Fatima Zivic