PRVI DEEPTECH OTVORENI DAN NAUKE

PRVI DEEPTECH OTVORENI DAN NAUKE na Fakultetu inženjerskih nauka 5. april 2024. godine Registracija za učešće preko forme: https://forms.gle/qWZ7dXBpEzJYT4Fq6 Agenda u pripremi Organizacioni odbor Prof. dr Fatima Zivic, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu Prof. dr Ana Kaplarević Mališić, Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu Prof. dr Nenad Grujović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu […]