KONFERENCIJA PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE First Deep Tech Open Science Day Conference

Agenda KONFERENCIJA PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE 2024, u formi sajamske izložbe, održana je 5. aprila 2024. godine, na Fakultetu inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Konferenciju su otvorili i obratili se učesnicima prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković, dekan Fakulteta inženjerskih nauka, prof. dr Slobodan Savić, dekan Prirodno matematičkog fakulteta, prof. dr […]